STATİSTİK MƏLUMATLAR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə göstərdiyi
elektron xidmətlərin 30.04.2018-ci il tarixinədək olan statistik göstəriciləri